Bestuur
Voorzitter Sandra Kingma-Reitsma 06-21438587
Penningmeester Tineke Brandenburg
Secretaris Tjitske Veltman
Ledenadministratie Anskje Pietersma evenwichtsbalk@gmail.com
Algemeen lid Antsje Bangma
Algemeen lid Marjan Poelstra

Leidsters
Anneke Dooper 06-22648816
Ingrid Groenewold 06-10786960
Jelly Nagelhout 0514-522887

Gympakjes zijn te verkrijgen bij Sandra Kingma-Reitsma tel: 06-21438587. Graag van te voren bellen om een afspraak te maken.
Heb jij zin om het bestuur van gymnastiekvereniging “De Evenwichtsbalk” te versterken? Bel dan voor meer info met iemand van het bestuur.